Om oss

Om oss

Om oss

Vi leverer salgstjenester til leverandører innenfor norsk dagligvare og kbs/faghandel.

Retail24 er norges største leverandør av salgs- og demonstrasjonstjenester innenfor norsk dagligvare. Vi er en del av Retail24 gruppen. Sammen med våre søsterselskap i Sverige, Finland, Danmark og Island, dekker vi hele Norden. Vi er en totalleverandør av merchandising-, salg-, space- og demonstrasjonstjenester for leverandører til norsk dagligvare. Vi besøker også faghandel / kbs. Retail24 Norge har i dag ca. 650 fast ansatte.

Retail24 ble etablert i 2002. Vi har vårt hovedkontor i Oslo. Dette fungerer også som vårt nordiske hovedkontor. Vårt mål er å være best på kvaliet, tilgjengelighet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Vår erfaring er at disse faktorene er svært viktige for en dagligvare som er i rask endring og hvor det stadig dukker opp nye utfordringer. Har du behov for en profesjonell samarbeidspartner som kan løse dine utfordringer i butikk, ta kontakt med oss!

Referanse Lerum.

Lerum startet sitt samarbeid med Retail24 i 2003. Lerum hadde den gang sitt eget salgs- og merchandiserapparat. Retail24 fungerte som en ad-hoc leverandør i forbindelse med sykdom, ferieavvikling og øvrige ekstraoppdrag.
I 2007 besluttet Lerum å dele sitt salgs- og merchandiserapparat i to. Selgerne skulle beholdes In-House, mens all merchandising skulle outsources til en tredjepart. Etter god erfaring med Retail24, valgte Lerum å outsource all merchandising i Norge til Retail24 fra og med 2008.
Retail24 fungerer fremdeles som Lerum sin nasjonale leverandør av merchandising. Retail24 besøker i dag over 1000 butikker fast for Lerum over hele landet, enten hver eller annenhver uke.

Referanse Bonaventura

Bonaventura Sales er en betydelig aktør i norsk handel og tilbyr en rekke spennende produkter innenfor ulike kategorier. I dagligvaren er Bonaventura blant annet representert i hygiene/kosmetikk, vask, teknisk/kjemisk, kasse, barnemat, smukker og glutenfritt. I 2011 valgte Bonaventura Retail24 som sin merchandising leverandør, og outsourcet all merchandising til Retail24. Bonaventura bruker fortsatt Retail24 som sin leverandør.

Retail24 var et naturlig valg for oss da vi valgte å outsource hele vårt fremmerkorps. Retail24 er landsdekkende og har et veldig profesjonelt salgsapparat.

Som leder for Lerum sitt ytre salgsapparat gikk det mye tid til hele tiden ha bemanning på plass, alle steder der dette er behov. Mange, mindre distrikter med få timer, gjorde at det til stadighet var personer som sluttet mm. Denne utfordringen slipper jeg nå. Retail24 kan tilby disse salgsfremmerne mer jobb, som igjen sørger for bedre stabilitet. Pga. samkjøring med en samarbeidskunde halverer vi km. kostnadene og tid i bil. I byene der fremmerne har bortimot 100% stilling jobber de kun for oss og en annen kunde. Dette fører til at salgfremmerne får en eierfølelse til produktene våre.

Retail24 har et meget godt rapporterings system som gjør det lett for oss som kunde å følge med på kostnadene, og at det er de riktige butikkene som blir besøkt.

Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet vi har med Retail24

Johnny Berg, Salgssjef Lerum Fabrikker

lerum

Retail24 ble valgt grunnet at de er det selskapet som uten sammenligning har best dekning av kvalifiserte ansatte i Norge, de har en setup som gir en ekstrem fleksibilitet, de har unike selvutviklede systemer som gjør at de har kontroll på alle oppgaver som skal løses i butikk, og rapporterer dette slik vi har behov for og ønsker. Den brede dekningen gjør også at Retail24 leverer en svært kostnadseffektiv tjeneste hvor tid i bil og kilometer er på et minimum.

Retail24 har løst flere oppgaver for oss som er svært krevende. Kan blant annet nevne et oppdrag hvor Retail24 fikk to dager til planlegging på å besøke 1953 butikker. Oppdraget ble utført, og i løpet av 7 arbeidsdager hadde Retail24 til våre fulle tilfredsstillelse besøkt og fullført jobben på samtlige av de 1953 butikkene. Retail24 sine selvutviklede systemer bidro til at vi i fellesskap og fortløpende kunne ha full kontroll på kostnader, gjennomføring og innhenting av nødvendig informasjon fra butikk. Dette grunnet live rapportering fra start til slutt.

Kenneth Halvorsen, Salgssjef Bonaventura Sales AS.

bv