Demotjenester

Demotjenester

Demotjenester

I Retail24 sin demoavdeling fokuserer vi på mat og salg.

Med 90 fast ansatte demokonsulenter har Retail24 Norges største demoapparat. Vi utfører demonstrasjoner i alle fylker. Hos oss står kvalitet, mat og salg i fokus. Våre konsulenter skal være gode på de produktene de jobber med. Vi har høyt fokus på salg under demonstrasjonene og har derfor knyttet til oss konsulenter som er gode på salg.

Våre fire teamledere har ansvaret for at kvaliteten er på topp. De følger opp våre ansatte og de demonstrasjoner som blir utført for våre kunder. Ønsker du en topp profilering av dine produkter, ta kontakt!

Retail24 dekker hele Norge med en demoavdeling bestående av 90 faste ansatte. Med fokus på høy kvalitet og høy gjennomføringsevne gir dette gode resultater for våre kunders merkevarebygging.

Les mer om våre andre tjenester