Butikkombygging

Butikkombygging

SØMLØS OG EFFEKTIV OMBYGGING
Ombygging av butikk i forbindelse med omprofilering, nyåpning eller generell ombygging er svært tidkrevende og det er behov for mange ressurser. Vi har levert denne tjenesten i mange år til norske dagligvareleverandører og kjeder, og har gjennom dette bygget opp en unik spisskompetanse. Vi har kunnskapen til å gjennomføre dette på en sømløs og effektiv måte fra start til slutt.

 

Våre tjenester innen merchandising

Salgsfremming

Det å forså kundene og vite hva de har behov for er viktig for å skape lojale kunder og øke salg.

.

Les mer om salgsfremming

Vareplassering

Vi hjelper deg ved behov for å gjøre enkelte endringer i en avdeling eller katergori i butikken.

.

Les mer om vareplassering

Planogramkontroll

Hvor i butikken, i hvilken hylle og hvor i hyllen en vare blir plassert har stor betydning for hvor godt produktet vil bli solgt i butikken.

 

Les mer om planogramkontroll

Nyhetsimplementering

Rask implementering av nyheter er avgjørende for at produkte(r) skal ha en mulighet til å prestere umiddelbart etter lansering.

Les mer om nyhetsimplementeringer

Andre tjenester

ACTIVATION

Engagement is driven by interaction, and for us this mean helping you as a customer with activities to make your brands and products known to the consumers.

Les mer

POINT OF SALES MATERIALS

We offer a wide range of POSM-solutions. We always look for new trends and opportunities.

Les mer

SALES SERVICES

In order to increase in-store sales , it`s required to have the best sales force, sales support systems and flexibility to adapt an industry with major changes.

Les mer

TRACKER

RetailBlue delivers tracking of all activities and we document what happens in stores. We provide fact-based insights to our customers by tracking.

Les mer

MERCHANDISING

Merchandising is the activities done in a store to get the customers attention. Visibility and presence of products is the most decisive factor for increased sale.

Les mer