Merchandising

RETAIL24 TILBYR FØLGENDE TJENESTER INNEN MERCHANDISING:

  • Salgsfremming – Det å forså kundene og vite hva de har behov for er viktig for å skape lojale kunder og øke salg. Vårt mål er at alle salgsfremmende tiltak skal tilføre en verdi som er høyere enn kostanden med gjennomføringen.
  • Vareplassering – Hvordan varer er plassert og utstilt er ikke tilfeldig, og det finnes en tanke bak. Det å tilrettelegge varer i butikk og ha de riktige varene på riktig plass er viktig for økt salg. I tillegg er det viktig å ha fulle hyller til enhver tid. Det er bevist at hyller som er fulle av varer selger mer enn hyller med mindre varer.
  • Planogramkontroll – Hvor i butikken, i hvilken hylle og hvor i hyllen en vare blir plassert har stor betydning for hvor godt produktet vil bli solgt. Det å ikke ha avtalt plass i hylle kan medføre tapt salg og omsetning av dine varer. Vi har god kunnskap på å bygge opp hyller med planogram og best mulig tilpasse avvik for å sikre optimal hylleutnyttelse.
  • Nyhetsimplementering – Rask implementering av nyheter er avgjørende for at produkte(r) skal ha en mulighet til å prestere umiddelbart etter lansering. Vi har ansatte i hele landet som kan implementere produkter i alle kategorier for å nettopp sikre rask rullering ut i butikk på dine varer.
  • Butikkombygging – Ombygging av butikk i forbindelse med omprofilering, nyåpning eller generell ombygging er svært tid-og ressurskrevende. Vi har bygget om mange butikker, sømløst og effektivt, for flere dagligvare-leverandører og kjeder, og har gjennom dette bygget opp en unik spisskompetanse.

ATTRAKTIVE BUTIKKER ØKER DIN LØNNSOMHET
Merchandising er alt som blir gjort i en butikk for å markedsføre, promotere og selge produkter for å nå kundene som kommer inn i butikken din. Effektiv merchandising vil gi økt salg, høyere omsetning på varer, mer fornøyde og lojale kunder.

Målet vårt for deg som kunde er at vi gjennom våre merchandisere skal bidra til å skape attraktive og effektive butikker, og dermed øke din lønnsomhet. Gjennom skreddersydde system og fokus på å kombinere digitale løsninger med det operasjonelle, har vi bragt den fysiske og den digitale verden rundt merchandising sammen. Gjennom data og analyse kan vi derfor optimalisere alle prosesser rundt merchandising.

Effektiv merchandising vil gi økt salg, høyere omsetning på varer, mer fornøyde og lojale kunder.

Merchandising handler om mye mer enn det å plassere varer, men omfatter en rekke forskjellige tjenester som salgsfremming, vareplassering, butikkombygging, nyhetsimplementering etc. Alt dette er tidkrevende arbeid, og tar opp verdifull tid som dine ansatte kan bruke på kundene. La oss ta hånd om dette arbeidet for deg!

 

/ Våre tjenester innen merchandising

Salgsfremming

Det å forså kundene og vite hva de har behov for er viktig for å skape lojale kunder og øke salg.

Vårt mål er at alle salgsfremmende tiltak skal tilføre en verdi som er høyere enn kostanden med gjennomføringen.

 

 

LES MER OM SALGSFREMMING

Vareplassering

Hvordan varer er plassert og utstilt er ikke tilfeldig, og det finnes en tanke bak. Det å tilrettelegge varer i butikk og ha de riktige varene på riktig plass er viktig for økt salg.

I tillegg er det viktig å ha fulle hyller til enhver tid. Det er bevist at hyller som er fulle av varer selger mer enn hyller med mindre varer.

 

LES MER OM VAREPLASSERING

Planogramkontroll

Hvor i butikken, i hvilken hylle og hvor i hyllen en vare blir plassert har stor betydning for hvor godt produktet vil bli solgt. Det å ikke ha avtalt plass i hylle kan medføre tapt salg og omsetning av dine varer.

Vi har god kunnskap på å bygge opp hyller med planogram og best mulig tilpasse avvik for å sikre optimal hylleutnyttelse.

 

Nyhetsimplementering

Rask implementering av nyheter er avgjørende for at produkte(r) skal ha en mulighet til å prestere umiddelbart etter lansering.

Vi har ansatte i hele landet som kan implementere produkter i alle kategorier for å nettopp sikre rask rullering ut i butikk på dine varer.

 

Butikkombygging

Ombygging av butikk i forbindelse med omprofilering, nyåpning eller generell ombygging er svært tid-og ressurskrevende.

Vi har bygget om mange butikker, sømløst og effektivt, for flere dagligvare-leverandører og kjeder, og har gjennom dette bygget opp en unik spisskompetanse.

Andre tjenester

Beskyttet: ACTIVATION otero

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Les mer

KEY ACCOUNT SERVICES

Når det plutselig oppstår et behov for å fylle en ledig rolle, kan du med Key Account Services få rask tilgang til riktige personer med riktig kompetanse og kunnskap for en periode.

Les mer

POINT OF SALES MATERIALS

Vi tilbyr et stort utvalg innen display-, messe- og shop in shop-løsninger. Vi samarbeider med noen av de ledende leverandørene i Europa på området.

Les mer

Kontakt oss


    Vi tar vare på opplysningene som du har lagt inn i skjemaet ovenfor, slik at vi kan gi deg best mulig oppfølging.